CSR Romania

09 martie 2024

Ultima ora:
Esti in sectiunea: Studii de caz Mediu Studiu de caz: "Adoptă un râu de la izvoare până la vărsare"

Studiu de caz: "Adoptă un râu de la izvoare până la vărsare"

Email Imprimare PDF

coca_cola_studiu_de-cazTema/ Oportunitatea

Pentru Sistemul Coca-Cola, resursele de apă reprezintă o prioritate strategică şi un element-cheie în operaţiunile sale. De aceea, Sistemul a dezvoltat o amplă platformă de CSR destinată protejării şi conservării resurselor de apă, cu rezultate impresionante şi autoreplicabilitate: „Adoptă un râu de la izvoare până la vărsare”. Programul a vizat o arie extinsă, de la Vatra Dornei, unde Sistemul Coca-Cola îşi îmbuteliază apele minerale, şi până în Delta Dunării, monument UNESCO, cuprinzând 9 oraşe şi acoperind o zonă de 450 km.


Programul adresează o serie de probleme de mediu actuale care afectează atât calitatea apei în zonele menţionate, cât şi comunităţile care depind de aceste resurse:
•    Inundaţii
•    Poluarea albiilor râurilor
•    Degradarea Deltei Dunării
•    Lipsa educaţiei pe teme de mediu
•    Absenţa structurilor de societate civilă care să promoveze valori de mediu şi soluţii pentru zonele vizate

Cercetare

Programul a debutat cu o cercetare asupra problemelor de mediu specifice zonelor vizate (inundaţii, poluarea albiilor râurilor, etc.) şi cu întâlniri cu autorităţile locale şi ONG-uri de mediu. Mai mult decât atât, a fost studiat cadrul legal care reglementa problema pescuitului industrial în Delta Dunării şi a fost evaluat climatul social al întregii zone. Astfel, au putut fi identificate problemele sociale şi de mediu relevante în comunităţile analizate şi au fost propuse soluţii pentru remedierea acestora.

Planificarea
Programul „Adoptă un râu de la izvoare până la vărsare” şi-a propus să soluţioneze şi să prevină o serie de probleme de mediu identificate în regiunea cuprinsă între Vatra Dornei şi Delta Dunării. Pentru a putea produce schimbări de impact în comunităţile locale, programul a adresat şi nevoia de a instrui autorităţile locale pentru a atrage fonduri şi a implementa măsuri de protejare a mediului. O altă componentă a programului a vizat formarea unor nuclee de societate civilă preocupate de protejarea şi conservarea resurselor de apă.

Programul s-a adresat în primul rând tinerilor din cele 9 oraşe, care au devenit voluntari în cadrul programului şi, ulterior, au diseminat mesajele campaniei în oraşele din care provin. Astfel, în urma eforturilor de comunicare şi a acţiunilor de ecologizare, populaţia din zonă a fost informată şi a beneficiat de pe urma programului.
Programul „Adoptă un râu de la izvoare până la vărsare” are două componente majore, o componentă educaţională şi una practică, astfel încât să contribuie la rezolvarea unor probleme de mediu locale şi la dezvoltarea societăţii civile prin crearea unor nuclee interesate de protejarea resurselor de apă.

Implementare
În 2007 şi 2008, organizaţiile Tăşuleasa Social şi Mai Mult Verde au desfăşurat acţiuni de împădurire în Vatra Dornei şi de ecologizare a albiei râului Siret, de la Vatra Dornei la Galaţi, trecând prin 9 oraşe.

În acelaşi timp, 200 tineri din 65 licee din zonă au participat la sesiuni de training pe teme de voluntariat, responsabilitate civică, leadership, project management, noţiuni de supravieţuire şi de prim ajutor. Cele 250 de ore de pregătire au fost susţinute de diverşi specialişti în mod voluntar, iar personalităţi publice precum Marcel Iureş, Ada Milea şi Cătălin Ştefănescu au participat la dezbateri cu copiii despre rolul societăţii civile în viaţa comunităţii.
SMURD, Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare, s-a alăturat programului în mod voluntar, susţinând training-uri de prim ajutor şi supravieţuire în cadrul campusului Tăşuleasa Social şi însoţind voluntarii în acţiunea de curăţare, de-a lungul celor 9 oraşe.

În comunităţile din zona Vatra Dornei a fost derulat, în parteneriat cu UNDP, un program de pregătire a autorităţilor locale în vederea atragerii de fonduri europene destinate protejării resurselor de apă, în urma căruia au fost accesate fonduri în valoare de 2.5 milioane euro de către localitatea Dorna Cândreni.
În  Delta Dunării au fost organizate, în parteneriat cu Salvaţi Dunărea şi Delta, sesiuni de training şi acţiuni de advocacy cu autorităţile locale în vederea conservării acestei zone, ceea ce a condus la interzicerea pescuitului industrial în Deltă şi la adoptarea planului de urbanism al Deltei.

De asemenea, în cadrul programului a fost semnat un parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor şi cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru a introduce subiectul biodiversităţii din bazinul Dunării ca materie în 22 de şcoli din oraşele de pe cursul Dunării, prin intermediul manualului Cartea Dunării, realizat alături de Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR).

În 2009, programul a lansat o nouă provocare voluntarilor de la Tăşuleasa, de a planifica şi implementa propriile campanii de promovare a mesajelor de mediu (cu focus pe importanţa colectării selective pentru protejarea apelor) în comunităţile din care provin. 30 de tineri au acceptat provocarea şi au pus bazele unor mini-campanii: prin prezentări, dar şi prin metode neconvenţionale (spectacole de teatru cu păpuşi, concursuri de desen, etc.) voluntarii au reuşit să le explice elevilor importanţa protecţiei mediului şi a colectării selective. Iniţiativele lor au reuşit să atragă şi interesul presei locale, ca urmare a comunicatelor de presă realizate de voluntari.

Creativitatea programului
Unicitatea programului constă în parteneriatele încheiate cu organizaţii non-guvernamentale, atât entităţi internaţionale (United Nations Development Programme – UNDP), cât şi organizaţii locale cu expertiză în domeniul protejării apei: Tăşuleasa Social, Mai Mult Verde sau Salvaţi Dunărea şi Delta. Rezultatele programului au fost sinergice şi au fost vizibile prin soluţionarea unor probleme de mediu locale, dar şi prin dezvoltarea ONG-urilor cooptate în program.
Abordarea tinerilor a fost inovativă, întrucât Campusul Taşuleasa Social a devenit un centru de educaţie informală –  dobândirea unor cunoştinţe despre protecţia mediului şi dezvoltarea unor abilităţi importante prin traininguri pe teme de leadership, project management, comunicare, etc.
De asemenea, programul s-a concentrat asupra implicării directe a tinerilor voluntari în activităţi de ecologizare/ plantare. În etapa următoare, programul a oferit tinerilor oportunitatea de a planifica şi implementa ei înşişi campanii de informare şi educare pe teme de mediu în comunităţile din care provin.

Evaluare

•    2.500 voluntari din 9 oraşe au plantat 32.500 copaci în Vatra Dornei şi au colectat 70 tone de deşeuri de pe albia râului Siret – prin acţiunile întreprinse de Tăşuleasa Social şi Mai Mult Verde
•    200 tineri au luat parte la sesiuni de training şi au fost formaţi în spiritul activismului ecologic
•    Aprobarea planului de urbanism pentru Delta Dunării
•    Aprobarea legii prin care se interzice pescuitul industrial în Delta Dunării
•    Ca urmare a trainingurilor cu autorităţile locale din zona Vatra Dornei, de atragere de fonduri europene destinate protejării resurselor de apă, localitatea Dorna Cândreni a accesat fonduri în valoare de 2.5 milioane de euro
•    Manualul pe tema biodiversităţii în Delta Dunării a fost introdus în 22 de şcoli aflate pe cursul Dunării şi a fost predat unui număr de 1.000 de elevi
•    În 2009, 30 voluntari au devenit promotori ai mesajelor campaniei. Prin stabilirea unor parteneriate cu Garda de Mediu şi alte autorităţi locale, voluntarii au reuşit să atragă, până în acest moment, fonduri de peste 2.000 RON şi au informat peste 8.000 de tineri despre prevenirea poluării apei
•    Programul a obţinut şi recunoaştere internaţională, obţinând locul 4 la categoria „Best environmental initiative” în cadrul Beverage Innovation Awards 2010 şi fiind actualmente nominalizat la CIPR Excellence Awards 2010 la categoria „Corporate Responsibility”

Banner