Comunicarea internaţională a CSR-ului

Imprimare

thomas_osburgDacă acum câţiva ani activităţile de CSR erau comunicate relativ ezitant în Germania şi pentru multe companii era încă valabil dictonul tradiţional “mai mult fond decât formă”, aspectele de CSR au devenit între timp parte activă a comunicării corporatiste, la fel ca şi în SUA. Încet, dar sigur, companiile globale încep să conştientizeze importanţa şi beneficiile integrării aşteptărilor grupurilor co-interesate în strategia lor globală de business.


Provocări ale comunicării

Comunicarea activităţilor internaţionale de CSR se confruntă cu următoarele provocări specifice:


Modele de comunicare asociate aspectelor de CSR

Provocările specifice comunicării activităţilor de CSR pe plan internaţional pot fi structurate în trei modele:


În practica corporatistă, modelele se întrepătrund şi apar foarte rar în formă pură. În timp ce diseminarea informaţiilor poate fi privită ca o caracteristică a majorităţii companiilor Fortune-500 şi este relativ profesionalizată, sunt încă puţine firmele care oferă posibilitatea integrării opiniilor şi părerilor consumatorilor şi a altor stakeholderi în strategia de CSR. O adevărată strategie de comunicare simetrică este prezentă în puţine corporaţii, de obicei fiind vorba despre pproiecte pilot.

Deşi se poate observa o deschidere către îmbrăţişarea unor modele de comunicare simetrică, trebuie avut în vedere faptul că, mai ales la nivel internaţional, aceste modele de comunicare prin dialog pun companiile în faţa unor probleme de nerezolvat. Aceasta este mai ales valabil pentru firme orientate spre export, care dispun de cele mai multe ori de un sediu central şi multe reprezentanţe (de obicei mici) de vânzări la nivel internaţional. Ele se află în faţa provocării de a da socoteală stakeholder-ilor relevanţi din fiecare ţară despre activităţile globale şi locale şi de a întreţine un dialog activ aceştia. Aici, noile tehnologii oferă posibilităţi pentru soluţii creative.

Şansele oferite de noile medii de comunicare


La alegerea instrumentelor de comunicare în cadrul comunicării simetrice, în prim plan nu se află mass media, ci instrumentele de dialog care satisfac nevoile individuale ale stakeholder-ilor şi facilitează dialogul. Mai ales în ceea ce priveşte comunicarea internaţională, Internetul oferă de câţiva ani o platformă eficientă pentru o comunicare orientată mai mult spre dialog şi mai simetrică între companie şi stakeholderi la nivel mondial.

Prime încercări pentru o comunicare internaţională bilaterală au luat naştere în cadrul platformelor web 2.0 (în sensul de user generated content). Ele schimbă dialogul dintre companie şi stakeholderi în mod rapid şi fundamental. Webloguri, respectiv bloguri, wikis şi diseminarea de ştiri prin twitter fac parte în momentul de faţă dintre cele mai importante instrumente din cadrul comunicării corporatiste internaţionale. Aceste noi posibilităţi tehnologice oferă companiilor posibilitatea unei comunicări internaţionale orientate spre dialog cu stakeholder-ii.

Însă aceste instrumente prezintă şi o serie de riscuri pentru companiile cu prezenţă internaţională. Mai ales aşa-numitele watch-blogs (weblog-uri care acompaniază critic acţiunile corporatiste) pot deveni un pericol potenţial pentru companie, oferă însă în acelaşi timp şi un efect comunicativ puternic, dacă sunt acompaniate în mod profesional de către aceasta. Aici trebuie numite în mod special rapiditatea şi transparenţa ca cerinţe ale politicii de comunicare - o provocare la nivel internaţional.


Thomas H. Osburg este Director Europe – Corporate Affairs la Intel Corp. în Feldkirchen/Munchen şi purtător de cuvânt al Reţelei Corporatiste CSR UP.
Traducere şi adaptare: Casa de Traduceri. În original, "Auf dem Weg zum Dialog in Web 2.0", apărut în KommunikationsManager, Martie 2010.
Copyright 2010 PR Romania pentru versiunea în limba română. Text reprodus cu acordul redacţiei Kommunikationsmanager şi al autorului.