CSR Romania

09 decembrie 2021

Ultima ora:
Esti in sectiunea: Interviuri Experti romani Cristina Sissons, Manager CSR E.ON România: Avem parteneri puţini, dar puternici.

Cristina Sissons, Manager CSR E.ON România: Avem parteneri puţini, dar puternici.

Email Imprimare PDF

cristina_sissonsCare consideraţi că sunt particularităţile activităţilor de CSR într-o companie care activează în domeniul energiei?

Responsabilitatea socială corporatistă este, în primul rând, o atitudine caracterizată de un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de cei din jur, atitudine care să fie specifică întregului grup din cadrul unei companii. De aici rezultă puterea şi forţa de acţiune a unei companii care participă la rândul ei, cu resurse, îndrumă, orientează şi încearcă să fie prezentă alături de oameni, avându-i aproape şi pe propriii angajaţi. Fiecare companie trebuie să fie responsabilă şi, toate acţiunile sale, să aibă în centrul preocupărilor clienţii externi şi interni. Indiferent de domeniul de activitate, transparenţa, deschiderea spre dialog cu toţi stakeholderii, prezenţa în comunităţile în care compania îşi desfăşoară activitatea sunt câteva particularităţi generale ale CSR-ului.

Domeniul nostru de activitate ne conturează programele de implicare şi ne oferă un specific aparte. Vis-a- vis de clienţii noştri ne străduim să oferim siguranţă în furnizarea energiei.


Actualul climat economic lasă amprente mai ales categoriilor de persoane vulnerabile din punct de vedere social şi financiar şi de aceea ne manifestăm grija faţă de aceste categorii sociale. Un alt aspect care ne conferă particularitate în toate acţiunile de CSR este preocuparea faţă de mediu, iar această grijă porneşte de la educarea şi învăţarea clienţilor să economisească energia.. În acţiunile noastre nu ne limităm doar la clienţii noştri. Pentru noi, implicare înseamnă şi  educarea tinerei generaţii, înseamnă grija faţă de viitorul nostru şi al generaţiilor viitoare, iar pentru asta ne dorim un mediu  mai curat şi mai sănătos . Pentru că activăm în domeniul energetic, ne revine datoria de a ne învăţa copiii despre sursele de energie, despre mediu, despre regulile de siguranţă pe care trebuie să le cunoască şi să le respecte în calitate de viitori consumatori.


Care sunt ONG-urile cu care colaboraţi şi care sunt criteriile de selecţie ale acestora? Aveţi o preferinţă pentru ONG-urile din Transilvania?

Asocierea cu parteneri şi specialişti din diferite domenii se impune, iar o cooperare solidă şi de lungă durată asigură succesul unor proiecte comune. Împreună reuşim să fim aproape de comunitate şi să identificăm care sunt nevoile acesteia şi pe care  putem, în funcţie de dimensiuni, să le diminuăm sau să le înlăturăm cu un efort comun şi un suport strategic. Suntem prezenţi în comunitate şi încercăm să atingem mai multe nevoi din domenii diferite: medical, sportiv, cultural sau educativ. Pentru a acoperi arii diverse avem nevoie de parteneri, specialişti în toate aceste domenii. Din acest motiv, am ales să ne alăturăm acţiunilor unor organizaţii nonguvernamentale care au avut sau au un impact important în comunitate. Parteneri puţini, dar puternici, acesta este principiul nostru. Când spun puternic, mă gândesc la rezultate, seriozitate şi investiţii pe termen lung, nu atât la mărimea unui ONG. Un parteneriat înseamnă în primul rând completare reciprocă de competenţe şi resurse pentru a obţine cel mai bun rezultat într-un proiect. Dacă deja avem câţiva parteneri de durată, asta nu înseamnă că excludem noi parteneriate.


Am derulat proiecte comune cu Fundaţia Creştină Rhema, Asociaţia Ovidiu Rom, Asociatia Little People, Fundaţia Pentru SMURD, Fundaţia Dramafest (Teatrul Ariel Tg.Mureş), Fundaţia Pentru Societate, Asociaţia Club Sportiv Kinder. Aceştia sunt câţiva dintre partenerii strategici cu care am colaborat la implementarea proiectelor CSR de a căror rezultate ne-am bucurat împreună, date fiind beneficiile aduse comunităţilor locale. Atunci când decidem să dezvoltăm un parteneriat avem la bază câteva criterii de selecţie între care doresc să menţionez obiectul de activitate care trebuie să se plieze pe intenţiile companiei E.ON, să desfăşoare proiecte cu  obiective similare, programele să facă parte integrantă din strategia CSR a Grupului nostru, să dovedească transparenţă în comunicare şi gestionarea resurselor, un dialog şi permanent cu noi, dar şi cu comunitatea.


Nu ne-am ales parteneri în funcţie de zona geografică. Este exclus acest criteriu. Avem însă parteneriate cu implicare locală, regională şi altele cu efecte la nivel naţional, cum este cazul  Fundaţiei pentru SMURD sau a  Fundaţiei Pentru Societate.


"Energie pentru viaţă" şi "Gazul  natural în casa ta" sunt doar câteva dintre programele educative pe care le-aţi desfăşurat. Care sunt aspectele educative în care va interesează cel mai mult să vă implicaţi şi de ce?

Educaţia copiilor este importantă pentru Grupul E.ON. Copiii sunt viitorul nostru şi e firesc să ne dorim să investim pentru viitor. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine! Credem în educaţia timpurie şi în cea preventivă. Nu este deloc o exagerare să ne educăm copiii, punându-le la dispoziţie informaţii din domeniul energetic, concepute astfel încât să le stârnească interesul. Copiii au nevoie de astfel de cunoştinţe pentru a fi pregătiţi pentru viaţă. Nu putem să controlăm procesul educativ, dar putem să-l îmbunătăţim şi să ne aducem contribuţia prin expertiza noastră şi cunoştinţele din domeniul energetic. Dorim ca generaţia viitoare să crească într-un mediu sigur şi curat, în care toţi să avem acces la sursele de energie şi să le utilizăm în siguranţă, dând astfel dovadă de responsabilitate. Ne bucurăm de câteva parteneriate cu Inspectoratele Şcolare şi de un interes deosebit manifestat de multe dintre unităţile şcolare pentru a continua proiectul educativ despre sursele de energie şi astfel, de a atinge un număr cât mai mare de beneficiari. Particularitatea acestor programe educative nu vine doar din conţinutul informaţiilor, care au fost alese cu grijă şi adaptate vârstei copiilor, ci şi din prezentarea atractivă a acestora şi din modul interactiv de predare care a stârnit curiozitate, întrucât aceste lecţii sunt predate de voluntari E.ON, angajaţi şi specialişti în domeniul energiei.


Cum comunicaţi programele de CSR în rândul angajaţilor?


Este foarte importantă comunicarea cu angajaţii, mai ales când vorbim de proiectele de CSR în Grupul E.ON, în cadrul cărora am introdus o componentă care a devenit o obişnuinţă: implicarea voluntarilor în procesul de implementare a proiectelor, voluntari recrutaţi din rândul angajaţilor. Ne-am dat seama că prezenţa angajaţilor noştri în comunitate şi implicare lor aduce beneficii majore pentru aceştia, ca membri ai comunităţii şi ai companiei. Astfel, voluntarii acţionează şi se dedică unui grup din comunitate şi, în acest mod, contribuţia lor devine una majoră în comunitate, iar proiectele E.ON devin proiecte de succes. Pot spune că în toate proiectele noaste de succes am avut aportul angajaţilor şi acest lucru a fost posibil şi printr-o informare permanentă a acestora. Colegii mei ştiu exact care sunt proiectele pe care le derulăm şi care este strategia noastră. Având implicarea lor, de fiecare dată realizăm şi o evaluare a obiectivelor atinse prin intermediul voluntarilor direct implicaţi, care au luat pulsul comunităţii. Multe idei de îmbunătăţire a proiectelor noastre de CSR le primim chiar de la angajaţii voluntari. Nevoi comunitare vor fi permanent şi de aceea E.ON va fi permanent alături de comunitate, prin intermediul proiectelor care beneficiază şi de suportul angajaţilor.
Managementul companiilor E.ON încurajează voluntariatul apreciat drept un mijloc de a identifica soluţii la nevoile comunităţii din care şi noi facem parte, de a ne dovedi curajul, încrederea, puterea şi reprezintă totodată, cel mai de preţ moment de a ne înţelege şi apropia de semenii noştri. Compania E.ON acordă 3 ore/lună din timpul programului de muncă şi astfel angajaţii au posibilitatea de a decide să investească în comunităţile locale prin programe iniţiate de noi sau prin programe iniţiate de alte organizaţii.


Mijloacele de comunicare internă ne sunt la îndemână şi avem posibilitatea de a face informări rapide, la toate nivelurile, prin publicarea acestora prin e-mail, pe pagina de intranet a companiei, în ziarul  intern sau la avizierele din sediile E.ON.Aveti un parteneriat de lungă durată cu Asociaţia Little People, E.ON fiind sponsorul principal RITTO. Ce v-a determinat să vă implicaţi în programe de sport şi ce valoare aduc acestea companiei E.ON?


Sportul şi practicarea acestuia, atât la nivel de masă cât şi la nivel profesionist, reprezintă în viziunea Grupului E.ON o modalitate eficientă pentru promovarea unor valori foarte importante pentru dezvoltarea societăţii. Considerăm că o companie nu se poate dezvolta sustenabil decât într-un mediu social adecvat, iar valorile promovate prin intermediul sportului sunt ingrediente necesare unui astfel de mediu. De aceea, compania noastră a investit şi investeşte în continuare în manifestări sportive, în special în cele destinate tinerei generaţii, persoanelor cu deficienţe şi în cele cu caracter familial.

În ceea ce priveşte RITTO, am ales să sprijinim această competiţie deoarece considerăm că astfel de manifestări aduc beneficii multiple atât sportului şi sportivilor, cât şi societăţii în ansamblul ei, prin intermediul mesajelor deosebite pe care le transmit: egalitate de şanse la o viaţă mai bună şi integrare socială. Putem spune că alegerea noastră de a ne alătura organizatorilor RITTO a fost inspirată, deoarece competiţia a devenit una de prestigiu, nu doar pentru România şi pentru Cluj-Napoca, ci şi pentru toate competiţiile de gen din lume.

Recent, aţi ales să vă implicaţi în proiectele Asociaţiei Ovidiu Rom, asociaţie ce promovează şansa la educaţie în rândul copiilor de origine romă. În ce constă implicarea E.ON?


Avem toată admiraţia şi respectul pentru proiectele Asociaţiei Ovidiu Rom, prin implicarea fără margini a doamnelor Maria Gheorghiu şi Leslie Hawk. Viziunea similară  ne-a determinat să ne alăturăm proiectelor care urmăresc să asigure accesul nediscriminatoriu la educaţie, indiferent de condiţiile sociale sau economice dezavantajoase cu care se confruntă anumiţi copii. Susţinem proiectele Asociaţiei Ovidiu Rom cu resurse financiare, dar şi cu participarea voluntarilor E.ON la implementarea acestora. Avem onoarea de a participa la şedinţele de board ale asociaţiei pentru a ne uni eforturile şi a promova proiecte şi legi de îmbunătăţire a sistemului educaţional din România menite să conducă la reducerea absenteismului şi analfabetismului în rândul copiilor din comunităţile defavorizate.

Cum integraţi valorile companiei în programele de CSR?

Suntem deschişi şi oneşti în relaţia cu partenerii noştri, împreună încercând să aducem îmbunătăţiri pe termen lung mediului de afaceri din Romania, în special in domeniul energiei. Dialogul este nucleul proiectelor de CSR la noi în companie, toate programele încep şi au la bază comunicarea liberă cu toţi stakeholderii şi beneficiarii proiectului.
Intern, oferim angajaţilor noştri un mediu sigur şi sănătos în care să îşi desfăşoare activitatea profesională, avem programe de dezvoltare personală la care au acces toţi angajaţii, precum şi întâlniri de dialog între managementul companiilor şi angajaţi.

În comunităţile locale, ţinta noastră este de a îmbunătăţi calitatea vieţii pentru toţi clienţii noştri, să le furnizăm energia (gaz şi/sau electricitate) în condiţii de siguranţă şi să venim cu servicii de calitate. Ne asumăm responsabilitatea şi faţă de generaţia viitoare, motiv pentru care am ales să ne implicăm de timpuriu în educaţia acesteia şi împreună cu educatorii, să formăm caractere şi atitudini responsabile. Ne bucurăm de fiecare dată când putem îndrepta ceva, când prin implicarea noastră ceva devine mai bun sau mai frumos, când oferim valoare şi calitate vieţii.


Cristina Sissons este Manager CSR în cadrul Grupului E.ON din România. În anul 2006 s-a alăturat companiei E.ON. A iniţiat şi dezvoltat conceptele de responsabilitate corporatistă şi voluntariat la nivel intern, oferind un plan de intervenţie şi o strategie de implicare pe termen lung, specifică sistemului energetic în care activează. Specializată în psihologia copilului, nu a renunţat la preocupări ce pot schimba mediul afectiv şi socio-economic în care ne creştem copiii. Are experienţă în cadrul mai multor ONG-uri, iar implicarea sa este rezultatul dorinţei de a face bine, a puterii de a găsi soluţii şi resurse.


Interviu realizat de Rebeca Pop, Forum for International Communications
Copyright 2010 Forum for International Communications
Banner